Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận máy giải mã gene Virus Covid-19 từ Mỹ

Ngày 19/10, máy Illumina được tài trợ bởi Mỹ nhằm giải trình tự gene của Virus SAR-CoV-2 đã được tiếp nhận bởi bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, mang lại nhiều ý nghĩa lớn lao trong việc chống lại dịch bệnh hiện nay. Trong tuần này, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã tài trợ cho Việt Nam […]

Thị trường thiết bị y tế của Việt Nam

Cùng với sự phát triển của ngành y tế – chăm sóc sức khỏe, thị trường thiết bị y tế của Việt Nam ngày càng thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Theo đó, 90% thiết bị y tế ở Việt Nam đều phải nhập khẩu. Trong đó, 30% tổng giá trị nhập khẩu […]

Nhập khẩu thiết bị y tế ở Việt Nam

Cùng với sự phát triển của ngành y tế – chăm sóc sức khỏe, thị trường thiết bị y tế của Việt Nam ngày càng thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Theo đó, 90% thiết bị y tế ở Việt Nam đều phải nhập khẩu. Trong đó, 30% tổng giá trị nhập khẩu […]