Sống với máy tái đồng bộ tim (CRT)

live with crt

Máy CRT-D hay CRT-P sẽ giúp tim bạn hoạt động hiệu quả hơn để bạn có thể tận hưởng cuộc sống năng động, gồm cả làm việc, các sở thích riêng,  hoạt động tình dục và du lịch. Tuy nhiên, bạn cần thực hiện một số biện pháp cần thiết sau phẫu thuật. Cùng chúng […]