Hồi phục sau đặt máy tái đồng bộ tim (CRT)

Hồi phục sau đặt máy tái đồng bộ tim (CRT) Hồi phục hoàn toàn sau khi đặt máy CRT có thể mất vài ngày đến một vài tháng. Bạn có thể tìm thấy một số mẹo phục hồi chung dưới đây, nhưng hãy chắc chắn nói chuyện với bác sĩ của bạn sau phẫu thuật, […]