Dây điện cực CapSureFix Novus MRI™ 4076

Dây điện cực CapsureFix Novus MRITM 4076

Model: 4076

Hãng sản xuất: Medtronic/ Mỹ

Sản phẩm được chỉ định sử dụng nh sử dụng như một thành phần của hệ thống tạo nhịp tim. Dây điện cực được sử dụng khi được chỉ định hệ thống tạo nhịp tim cấy ghép hai hoặc một buồng, tâm thất hoặc tâm nhĩ.

DÂY ĐIỆN CỰC CAPSUREFIX NOVUS MRITM 4067

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

  • Chất cách điện Polyurethane 55D ( bên ngoài),Silicone và Siloxane™(bên trong)
  • Kích thước nhỏ 5,7 Fr
  • Độ dài cho phép chụp MRI: 35, 45, 52, 65,85 cm
  • Cấu hình điện cực xoắn ra và xoắn vào

THIẾT KẾ LINH HOẠT

Lò xo xoắn của các dây điện cực SureScan Model 4076 được thiết kế để dễ dàng mở rộng nhằm chủ động cố định và thu vào khi cần thiết.

ĐÁP ỨNG NHU CẦU MRI VÀ TẠO NHỊP

Cho phép bệnh nhận thực hiện MRI trong các điều kiện cụ thể khi sử dụng kết hợp cùng với các thiết bị trợ tim SureScan.

Trọn bộ hệ thống SureScan là yếu tố cần thiết để sử dụng được trong môi trường MR, bao gồm cả thiết bị Medtronic SureScan được kết nối vào dây điện cực SureScan của Medtronic.

 

Sản phẩm liên quan