Bộ khăn phẫu thuật Halyard

Bộ khăn phẫu thuật Halyard

Model: Nhiều model

Hãng sản xuất: Halyard/ Hoa Kỳ

Giá sản phẩm: Liên hệ

Bộ khăn phẫu thuật Halyard cung cấp nhiều mẫu mã, kích cỡ phù hợp với nhiều loại phẫu thuật khác nhau.

 

BỘ KHĂN PHẪU THUẬT HALYARD

BỘ KHĂN DÙNG TRONG SẢN/C-Section Pack V

Miêu tả

Đóng gói

77492

Bộ khăn dùng trong sản Cái/ thùng=8

88354

Bộ khăn dùng trong sản

Cái/thùng=11

89525 Khăn phẫu thuật dùng trong sản, vô trùng

Cái/ thùng=7

BỘ KHĂN PHẪU THUẬT TMH

Miêu tả Đóng gói
88223 Bộ khăn phẫu thuật TMH

Cái/thùng=50

BỘ KHĂN PHẪU THUẬT MẮT

Miêu tả Đóng gói
88706 Bộ khăn phẫu thuật mắt

Cái/thùng=6

BỘ KHĂN PHẪU THUẬT MẠCH VÀNH

Miêu tả Đóng gói

88731

Bộ khăn phẫu thuật mạch vành Cái/ thùng=2
89583 Khăn chụp mạch vành, vô trùng

Cái/ thùng=12

89709 Khăn chụp mạch máu đùi dài có ô vuông, vô trùng

Cái/ thùng=14

89711

Khăn chụp mạch máu đùi dài có ô vuông, vô trùng

          Cái/ thùng=16

Sản phẩm liên quan