Thông báo -Tuyển dụng

nhap-khau-thiet-bi-y-te-htl

Nhập khẩu thiết bị y tế ở Việt Nam

Cùng với sự phát triển của ngành y tế – chăm sóc sức khỏe, thị trường thiết bị y tế của Việt Nam ngày càng thu hút các doanh nghiệp,