Xu hướng cho ngành thiết bị y tế ở châu Á năm 2022

Xu-huong-thiet-bi-y-te-2022

Các ngành công nghiệp thiết bị y tế ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc đã nổi tiếng với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến khác nhau trên các thị trường thiết bị y tế. Tuy nhiên, ở Châu Á – Thái Bình Dương vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Các bác sĩ […]