máy tạo nhịp

Hoạt động của máy tạo nhịp

Máy tạo nhịp kích thích tim của bạn bằng xung điện nhằm khôi phục nhịp tim bình thường, qua đó giúp bạn năng động hơn trong cuộc sống. Khoảng 3 triệu người trên thế giới đang sống cùng máy tạo nhịp, và mỗi năm có hơn 600.000 máy tạo nhịp được đặt để điều trị …

Hoạt động của máy tạo nhịp Read More »