Hoạt động của máy tái đồng bộ tim (CRT)

crt-pacing-operation

THIẾT BỊ TÁI ĐỒNG BỘ TIM (CRT) Thiết bị tái đồng bộ tim (CRT) được thiết kế để giúp trái tim bạn hoạt động hiệu quả hơn và theo dõi tình trạng bệnh của bạn để bác sĩ có hướng điều trị thích hợp cho bạn. Cùng tìm hiểu thêm cách hoạt động của máy […]