Quản lý máy tạo nhịp trước đốt điện

quan-ly-may-tao-nhip-truoc-dot-dien

Quản lý máy tạo nhịp để tránh khả năng gây ra thiết lập lại máy (đảo ngược đột ngột về chế độ danh định và các thông số tạo nhịp), làm hư hỏng máy tạo nhịp, rối loạn nhịp nhĩ và thất hoặc chấn thương phần mô tiếp xúc điện cực, mặc dù những điều […]