Hệ thống cắt đốt lạnh CryoConsole

Hệ thống cắt đốt tim và phụ kiện

Đặc tính sản phẩm

Hệ thống CryoConsole chứa các thành phần cơ điện cũng như phần mềm độc quyền để kiểm soát và ghi nhận quy trình liệu pháp khí lạnh dùng với Arctic Front® và/hoặc họ catheter Freezor®. Nó lưu trữ và điều khiển việc điều phối chất làm lạnh qua trục giữa catheter, thu hồi hơi lạnh từ catheter nhờ chân không và loại bỏ thông qua hệ thống khí xả của bệnh viện. Nhiều tính năng được tích hợp vào catheter và hệ thống CryoConsole để đảm bảo an toàn.

Thông tin đặt hàng

Thông số kỹ thuật Console

Phụ kiện

Lỗ đồng trục dẫn chất làm lạnh chuyển tới catheter và thu hồi khí đến CryoConsole. Ổ điện cung cấp điện giữa catheter và CryoConsole. Hộp nối giúp truyền điện với catheter. Cáp ECG hỗ trợ giao tiếp giữa catheter và một màn hình điện tâm đồ chuẩn (qua đầu nối 2 mm bọc kín). Ống xả dùng để nối CryoConsole với hệ thống khí xả của bệnh viện.