Dây điện cực CapSureFix Novus MRI™ 5076

Dây điện cực CapsureFix Novus MRITM 5076

Model: 5076

Hãng sản xuất: Medtronic/ Mỹ

Sản phẩm được chỉ định sử dụng với máy phát xung cấy ghép tương ứng dưới dạng một bộ phận hệ thống tạo nhịp. Dây điện cực được sử dụng khi được chỉ định hệ thống tạo nhịp tim cấy ghép hai hoặc một buồng, tâm thất hoặc tâm nhĩ.

DÂY ĐIỆN CỰC CAPSUREFIX NOVUS MRITM 5076

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

  • Chất liệu cách điện Silicone (MED-4719)
  • Kích thước nhỏFr 
  • Độ dài cho phép chụp MRI: 35, 45, 52, 65,85 cm
  • Cấu hình điện cực xoắn ra và xoắn vào

ĐỜI THỨ HAI

CapSureFix Novus MRI SureScan Model 5076 là dây điện cực thứ hai được phê duyệt để sử dụng trong môi trường MRI. Hơn 3,2 triệu dây Leads này đã được bán trên toàn thế giới với độ tin cậy lên tới 97,6% sau 10 năm.

ĐÁP ỨNG NHU CẦU MRI VÀ TẠO NHỊP

Cho phép bệnh nhận thực hiện MRI trong các điều kiện cụ thể khi sử dụng kết hợp cùng với các thiết bị trợ tim SureScan.

Trọn bộ hệ thống SureScan là yếu tố cần thiết để sử dụng được trong môi trường MR, bao gồm cả thiết bị Medtronic SureScan được kết nối vào dây điện cực SureScan của Medtronic.

Sản phẩm liên quan