Bộ tubing cô đặc máu CSS

Bộ tubing cô đặc máu CSS

Hãng sản xuất: CSS

Giá sản phẩm: Liên Hệ

Bộ ống cô đặc máu là các gói ống được lắp ráp với máy cô đặc máu để cô đặc máu trong quá trình mổ bắc cầu tim phổi. Máu được bơm qua một màng có tính thẩm thấu cao và chênh lệch áp suất qua màng (TMP) ảnh hưởng đến sự đi qua của nước và phân tử với cơ chế tương tự như quá trình lọc cầu thận (cơ chế đối lưu). Dịch siêu lọc sau đó được thay thế bằng các dung dịch đẳng trương. Phần huyết tương được lọc phụ thuộc vào áp suất thẩm thấu, áp suất thủy tĩnh xuyên màng, áp suất màng và tính thấm.

BỘ TUBING CÔ ĐẶC MÁU CSS

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Bộ Tubing cô đặc máu CSS là các gói ống được lắp ráp với máy cô đặc máu để cô đặc máu trong quá trình mổ bắc cầu tim phổi. Máu được bơm qua một màng có tính thẩm thấu cao và chênh lệch áp suất qua màng (TMP) ảnh hưởng đến sự đi qua của nước và phân tử với cơ chế tương tự như quá trình lọc cầu thận (cơ chế đối lưu). Dịch siêu lọc sau đó được thay thế bằng các dung dịch đẳng trương. Phần huyết tương được lọc phụ thuộc vào áp suất thẩm thấu, áp suất thủy tĩnh xuyên màng, áp suất màng và tính thấm.

HDSD TIẾNG VIỆT

HDSD TIẾNG ANH

 

 

Sản phẩm liên quan