ÁO CHOÀNG BỆNH NHÂN
ÁO CHOÀNG BỆNH NHÂN

Miêu tả

Đóng gói

79002

Áo choàng bệnh nhân, Màu xanh,  

Kích thước phổ thông

Cái/thùng=50

Sản phẩm liên quan