TIN TC

Hải Phòng cho phép người vào địa bàn

Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ và người Hải Dương (trừ vùng còn dịch) vào địa bàn.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát, tối 20/3, UBND TP Hải Phòng đã quyết định thay đổi biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng cho phép tất cả các hoạt động đang bị tạm dừng hoặc hạn chế được hoạt động trở lại bình thường nhưng phải thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong từng lĩnh vực theo yêu cầu.

 

Hải Phòng cho phép người một số địa phương ở Hải Dương vào địa bàn. Ảnh: ML

Dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát ra vào thành phố và các Tổ kiểm soát dịch bệnb COVID-19 ở các thôn của các xã tiếp giáp với Hải Dương.

Đáng chú ý, Hải Phòng cho phép người từ Hải Dương vào địa bàn nhưng phải cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày (trừ huyện Kim Thành, TP Chí Linh, TP Hải Dương. Nếu vào, buộc phải cách ly y tế tập trung). Những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 2 ngày thì không phải cách ly y tế, thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu các trường học, doanh nghiệp lập phương án cách ly đối với học sinh, sinh viên, người lao động thuộc đối tượng phải cách ly y tế tập trung (như hình thức cách ly y tế tập trung đối với các chuyên gia); báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Kiều Lê

Nguồn: https://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-cho-phep-nguoi-mot-so-huyen-cua-hai-duong-vao-dia-ban-20210320073001625.htm

Bài viết liên quan